Privacy Policy

Privacyverklaring Deep Health Coaching

 

Dit is de privacyverklaring van Deep Health, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76325202, hierna ook te noemen: “Deep Health Coaching”. Vanzelfsprekend hecht Deep Health Coaching veel waarde aan de bescherming van uw privacy.

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Als u zelf met ons contact opneemt of als wij contact met u opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en met uw privacy. Hieronder kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Communiceren en informeren betreffende het aangaan van en uitvoering van de overeenkomst:

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mail adres

Rechtsgrond: Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Ontvangers: klantregistratiesysteem  en autorespond

Administratie

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mail adres

 • Bankgegevens

 • Betaalgegevens

Rechtsgrond: Uitvoering van de overeenkomst / wettelijke verplichting

Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Ontvangers: boekhouder, accountant, belastingdienst, verzekeringen, financiële instellingen

Statistisch onderzoek

 • NAW-gegevens

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

 • IP-gegevens

Rechtsgrond: gerechtvaardigd belang 

Bewaartermijn: Uw gegevens worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 28 dagen geanonimiseerd.

Ontvangers: N.V.T.

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

 • Voornaam

 • Achternaam

 • E-mailadres

Rechtsgrond: Uitvoering van de overeenkomst / Toestemming

Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst of zolang als men aangemeld is.

Ontvangers: E-marketingtools

Gedragsgericht adverteren

 • Data over surfgedrag

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

 • IP-gegevens

Rechtsgrond: Toestemming

Bewaartermijn: De gegevens

Ontvangers: Google, Social media websites zoals facebook en linkedin.

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

 •  IP-gegevens

Rechtsgrond: Toestemming

Bewaartermijn: Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

Ontvangers: Websitebeheerder, Analytics tools

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies dient u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor het plaatsen van cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Dolly te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Deep Health Coaching op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is u inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, rectificeren, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u uw verzoek kenbaar maakt en Deep Health Coaching geen grondslag heeft om niet aan uw verzoek te voldoen, zal Deep Health Coaching uw verzoek inwilligen en doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Deep Health Coaching hebben ontvangen.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Deep Health Coaching uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Deep Health Coaching wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Beveiliging persoonsgegevens

Deep Health Coaching treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

U mag uw persoonsgegevens niet zomaar met ons delen indien u jonger bent dan 16 jaar (in overeenstemming met artikel 8 lid 1 AVG). Indien u als minderjarige uw persoonsgegevens met ons wenst te delen dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Deep Health Coaching. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Deep Health Coaching raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

Deep Health Coaching behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze Privacyverklaring te wijzigen. Op onze website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Deep Health Coaching raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Deep Health Coaching er alles aan doen u per email en via de websites te informeren.

 

Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf 9 april 2020.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Deep Health Coaching wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

Verantwoordelijke: Saskia Huijnen

E-mail: saskia@deephealthcoaching.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.